Komisia dopravy

Zasadnutie: 05.11.2019 o 16:00

Program

A. Materiály referátov Miestneho úradu
1.Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
2.Návrh na prevod pozemkov pod garážami a priľahlých pozemkov ku garážam na Borodáčovej-Ondrejovovej ulici
3.Návrh na doplnenie priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách
4.Návrh zóny regulovaného parkovania 500 bytov a okolie vrátane projektu cykoltrás – informácia o aktuálnom stave

B. Podnety
B.1. Podnety od občanov
B.2. Návrhy a podnety členov komisie
B.2.1 Návrh na dobudovanie a úpravu Cyklotrasy I. Horvátha (pokračovanie: – Seberíniho – Figuša-
Bystrého). (Peter Herceg)
B.2.2 Rekonštrukcie komunikácií na Včelárskej a Čečinovej – prevedenie a problémy (Monika
Ďurajková)
B.2.3 Podnety Komisie dopravy do rozpočtu 2020 (prekryté cyklostojany do areálov ZŠ, MŠ; príprava
budovania parkovísk/parkovacích domov). (Peter Herceg)
B.2.4 Stanovisko ku trasovaniu električky Košická-Miletičova-Záhradnícka. (Peter Herceg)
C. Rôzne