Komisia dopravy

Zasadnutie: 06.08.2019 o 15:30

Program

  1. Úprava rokovacieho poriadku komisie dopravy - doplnenie možnosti hlasovať „per rollam" (písomne emailom v prípade nemožnosti zvolať zasadnutie komisie)
  2. Týždeň mobility - uzavretie ulíc - návrhy //navrhovateľ bodu: Magistrát + predseda komisie dopravy/
  3. Týždeň mobility - Detská dopravná výchova v Ružinove - plánované cykloaktivity miestneho úradu v Ružinove v septembri //predseda komisie dopravy
  4. Prima Park 1 - kolaudačná podmienka: odbočovací pruh do Jašíkovej - zmena za opravu chodníka a cykotrasu //navrhovateľ bodu: Magistrát + predseda komisie dopravy
  5. Jednosmerky a dvojsmerky pre bicykle, návrh od občana Knazeka, pre Prievoz //poslankyňa Ďurajková, občan Knazek
  6. Zriadenie priechodov pre chodcov - návrhy //poslankyňa Ďurajková