Komisia dopravy

Zasadnutie: 14.05.2019 o 16:00

Program

 1. 16:00 OTVORENIE
 2. MATERIÁLY – Návrhy VZN
  2.1. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy č. .../2019 z .../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
 3. od 17.30 - PODNETY OBČANOV A POSLANCOV z marcového zasadnutia
  3.1 NA PIESKU – MLYNSKÉ LUHY – EXNÁROVA
  riešenie dopravnej situácie, štúdáia systematického riešenia (VO Prievoz/Pošeň)
  3.2 Priechod pre chodcov Rosum – Štrkovecké jazero
 4. od 18.00 - UCHÁDZAČI postupujúci a predvolaní na zasadnutie KD – vypočutie vybraných kandidátov
  4.1. Dan Kollár
  4.2. Vladimír Košinár
  4.3. Igor Rymarenko
  4.5. Ivor Švihran
 5. REKONŠTRUKCIE KOMUNIKÁCIÍ A NÁVRHY POSLANCOV
  5.1 Chodníky
  5.2 Komunikácie
  5.3 Parkovacie plochy