Ing. arch. Lucia Štasselová

Lucia
Volebný obvod: 5 - Pošeň
Politická príslušnosť: SPOLU-OD
Email:

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
  • 16.12.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný
  • 27.11.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný