Ing. arch. Lucia Štasselová

Lucia
Volebný obvod: 5 - Pošeň
Politická príslušnosť: SPOLU-OD
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2018 –                 Hlavné mesto Bratislava

                             námestníčka primátora - metodické a strategické usmerňovanie činností v oblasti sociálne veci a nájomné bývanie

2013 – 2018        Saleziáni Don Bosca - Slovenská provincia 

                             riaditeľka oddelenia fundraisingu  - práca s mládežou najmä v chudobných komunitách, misijná práca - rozvojové projekty v treťom svete a spoločenská komuníkácia - prítomnosť v médiách

2012 – 2013        Slovenský rozhlas a televízia

                             manažérka pre spoluprácu s neziskovými organizácia - realizácia projektov, koordinácia mediálnych partnerstiev s neziskovými organizáciami

1995 – 2012        Nadácia pre deti Slovenska

                             spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka - priadenie nadácie, tvorba krátkodobých stratégii, spoluiniciátorka projektu "Hodina deťom", projektové riadenie

1987 – 1994        Materská dovolenka

                             mama a architektka - starostlivosť o rodinu, návrhy novostavieb a rekonštrukcií, ideový návrh jezuitského kostola a pastoračného centra v Piešťanoch

1985 – 1987        Mestský ústav ochrany pamiatok

                             projektová manažérka - výskum a obnova pamiatok

 

 

VZDELANIE

1985                     Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

                             architektúra

1974 –1978         Gymnázium Jura Hronca, Novohradská

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2015 - 2019        Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

                             členka dozornej rady

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2015 -                  Aliancia Stará Tržnica

                             členka správnej rady

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
  • 16.12.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný
  • 27.11.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný