Ing. arch. Lucia Štasselová

Lucia
Constituency: 5
Political affiliation: SPOLU-OD
Email:

Membership:

Meeting attendace:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
  • 16.12.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – present
  • 27.11.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – present