JUDr. Michaela Biharyová

Michaela
Volebný obvod: 4 - Trávniky
Politická príslušnosť: NEKA
Telefón: +421 908 021 082
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2010 –                  Úrad jadrového dozoru SR

                             generálny štátny radca, právnik - zástupkyňa riaditeľa odboru, tvorba štátnej politiky v oblastimierového využívania jadrovej energie, príprava zákonov a vyhlášok v oblasti mierového využívania jadrovej energie, zastupovanie úradu na súdoch, príprava podkladov pre Aarhus Convention Compliance Committee

2019 –                  Materská dovolenka

VZDELANIE

2004 – 2009         Právnická fakulta, Trnavská univerzita

                             Právo

2000 – 2004         Gymnázium Jura Hronca

 

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
2017
2016
2015