Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zasadnutie: 19.06.2019 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie dodatočne doručených podaní „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
  3. Rôzne