Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zasadnutie: 21.05.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie podaní „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z, o ochrane verejného záujmu
  3. Rôzne