Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zasadnutie: 25.11.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
  3. Rôzne