Mgr. Boris Čechvala

Boris
Volebný obvod: 2 - Starý Ružinov
Politická príslušnosť: nezaradený (s podporou PS)
Telefón: +421 911 519 722
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2002 –                   Národné športové centrum, Trnavská 39, Bratislava 

                               odborný pracovník - správca IS: Informačný portál školských športových súťaží a Informačný systém testovania žiakov

2000 – 2002         Slovenská basketbalová asociácia, Junácka 6, Bratislava 

                               generálny sekretár - riadenie sekretariátu národnej športovej federácie

1994 – 2000         Slovenský olympijský výbor, Junácka 6, Bratislava

                              tajomník pre športy  - organizačné a administratívne zabezpečovanie účasti SR na OH, ZOH, EYOF

1986 – 1993         Katedra telesnej výchovy a športu, STU / SjF, FEI, Ilkovičova 3, Bratislava

                               odborný asistent, tréner univerzitného basketbalového družstva (Slávia STU) - trénerská a pedagogická činnosť

1985 – 1986          Juniorhotel Sputnik, Drieňová, Bratislava

                              recepčný 

1981 – 1985         Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 

                               stredoškolský profesor - vyučovanie predmetov telesná výchova a anglický jazyk 

 

 

VZDELANIE

1975 – 1980         Univerzita Komenského

                             Fakulta telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, špecializácia: anglický jazyk, telesná výchova

1970 –1975          Gymnázium Metodova, Bratislava 

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2016 –                  Združenie občanov Líščie Nivy - Palkovičova

                             člen výboru

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný