Mgr. Maroš Mačuha PhD.

Maroš
Volebný obvod: 8 - Ostredky
Politická príslušnosť: NEKA
Telefón: +421 907 368 024
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2010 –                   Rosenheim, s.r.o.

                              konateľ - agentúrna činnosť, organizovanie podujatí, reklamná činnosť

2004 –                   Mgr. Maroš Mačuha - Archívum (živnosť)

                              SZČO - reklamná a propagačná činnosť, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, moderovanie podujatí, modelingové, hostessingové a promotérske služby

2010 – 2017          Bratislavský okrášlovací spolok

                              výkonný riaditeľ - vedenie spolku, fundraising, marketing, dlhodobá stratégia, tvorba a realizácia projektov, vedenie členskej základne, práca s dobrovoľníkmi, organizovanie kultúrnych podujatí v Bratislave, dobrovoľnícke brigády na skrášľovanie životného prostredia v meste

2007 – 2010          Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

                              vedecký pracovník oddelenia raného novoveku - samostatný vedecký výskum,písanie článkov pre odborné publikácie, účasť na konferenciách, organizovanie prednášok, workshopov a konferencií, edičná činnosť, vydávanie zborníkov z konferencíí

2006 –                   CI Reality, s.r.o

                              realitný maklér - správa klientov, predaj nehnuteľností developerského projektu

2004 – 2006          CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.

                              junior účtovník - fakturácia, zmluvy, príprava podkladov

2002 – 2004          Krajský pamiatkový úrad v Bratislave

                              archivár a metodik pamiatkovej ochrany - pamiatkový prieskum, správa archívu

 

 

VZDELANIE

1993 – 1998         Historický ústav SAV

                             Doktorand PhD., špecializácia: slovenské dejiny

1993 – 1998         Fakulta humanistiky, Trnavská Univerzita

                             Katedra histórie, špecializácia: slovenské dejiny

1988 –1992          SPOŠ Malinovo

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2019 -                   RPVPS, a. s.

                             člen dozornej rady

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2018 –                  OZ Skrášlime Slovensko

                             predseda správnej rady

2016 –                  OZ Comitatus

                             predseda správnej rady

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný