Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 22.05.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Pripomienky k VZN hl. m. SR Bratislava k parkovacej politike
  3. Rôzne