Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 13.02.2019 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Predstavenie sa poslancov
  3. Návrh rokovacieho poriadku komisie
  4. Voľba zástupcu predsedu komisie
  5. Návrh kritérií na člena komisie – neposlanca, z radu občanov, odborného poradcu, poprípade vyjadrenie komisie, či má komisia takého člena prijať
  6. návrh termínov zasadnutí komisie na rok 2019
  7. Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021
  8. Rôzne