Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 13.03.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Zvolenie podpredsedu komisie
  3. Návrh komisie na výber člena komisie -neposlanca
  4. Rôzne