Ing. Drahomíra Kňažníková

Volebný obvod:
Politická príslušnosť: neposlanec
Telefón: +421 903 251 529
Email:

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
2017
2016
2015