JUDr. Matúš Méheš

Matúš
Volebný obvod: 5 - Pošeň
Politická príslušnosť: nezaradený
Telefón: +421 905 430 749
Email:

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný