Mgr. et Mgr. Marek Machata

Marek
Volebný obvod: 9 - Trnávka
Politická príslušnosť: nezaradený ( s podporou OĽaNO)
Telefón: +421 903 965 453
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2019 –                   MČ Bratislava - Staré Mesto

                              poradca starostky - poradca pre oblasť soc. vecí, 06-07/2019  dočasne poverený riadením oddelenia sociálnych vecí

2018 –                   MČ Bratislava - Ružinov

                              poslanec - predseda KOVZ, člen KSSL, člen grantovej  a bytovej komisie

2018 -                    AOZPO SR

                              prezident - prezident strešnej organizácie osôb s ŤZP v SR

2017 -                    OZ Imobilio

                              prezident - stavba centra Imobilio

2017 –                   Bratislavský samosprávny kraj

                              poslanec - člen komisie kultúry, finančnej komisie, sociálnej komisie

2015 –                   OZ BEZ ZÁBRAN

                              herec, manažér  - naštudovanie troch divadelných postáv, manažment divadelnej skupiny

2015 – 2015          SPV

                              Motivátor - projekt PARALELA - práca s klientmi, prednášky

2012 – 2014          ÚPSVAR BA

                              psychológ - individuálne, párové, rodinné a ďalšie psychologické poradenstvo

2011 – 2012          ÚPSVAR BA

                              samostatný radca - pracovisko posudkových činností

 

2003 -                     OZ Šport bez bariér

                                tajomník – práca na projektoch OZ

 

 

VZDELANIE

2008 – 2011         Bratislavská vysoká škola práva

                             Fakulta masmédii, špecializácia: dizertačná skúška - masmediálne štúdiá

2008 – 2012         Bratislavská vysoká škola práva

                             Fakulta práva, špecializácia: právo

2006 – 2008         Univerzita Komenského

                             Fakulta sociálnych a ekonomických vied, špecializácia: sociálna a pracovná psychológia

2003 – 2007         Univerzita Komenského

                             Právnická fakulta, špecializácia: právo

2003 – 2006         Univerzita Komenského

                             Fakulta sociálnych a ekonomických vied, špecializácia: aplikovaná psychológia

1998 –2002          Gymnázium Mokrohájska 3, Bratislava

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2019 -                   TVR a RE

                             člen dozornej rady

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2018 –                  AOZPO SR, oz.

                             prezident, štatutár

2017 –                  OZ Imobilio

                             prezident, člen správnej rady

2015 –                  BEZ ZÁBRAN

                             podpredseda

2003 –                  OZ Šport bez bariér

                             tajomník

 

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný