MUDr. Vladimír Ferjenčík

Volebný obvod:
Politická príslušnosť: OKS

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2016
2014
2013
2012
2011
2010
  • 27.12.2010 – Miestne zastupiteľstvo (2010-2014) – prítomný