Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2010-2014)

Zasadnutie: 25.09.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola odovzdaných  majetkových  priznaní poslancov  MČ Bratislava – Ružinov, ktorí mali odklad podania daňového priznania a odovzdanie potvrdení o podaní daňového priznania poslancov MČ. Bratislava – Ružinov
  3. Rôzne