Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2010-2014)

Zasadnutie: 20.09.2011

Program

  1. Kontrola odovzdaných majetkových priznaní bývalých poslancov m. č. Bratislava - Ružinov.
  2. Rôzne