Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2010-2014)

Zasadnutie: 05.05.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. NÁVRH Na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov voči Dušanovi Pekárovi, starostovi Mestskej časti Bratislava- Ružinov
  3. Rôzne