Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2010-2014)

Zasadnutie: 02.05.2012

Program

  1. Kontrola odovzdaných  majetkových  priznaní poslancov m. č. Bratislava – Ružinov a odovzdanie potvrdení o podaní daňového priznania poslancov m. č. Bratislava – Ružinov
  2. Rôzne