Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2010-2014)

Zasadnutie: 19.03.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Odsúhlasenie tlačív „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu“
  3. Rôzne