Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2010-2014)

Zasadnutie: 10.04.2012

Program

  1. Kontrola  majetkových priznaní poslancov m. č. Bratislava - Ružinov
  2. Rôzne