Ing. Marcela Kulifajová

Marcela
Volebný obvod: 7 - Štrkovec
Politická príslušnosť: NEKA
Telefón: +421 905 681 555
Email:

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný