Ing. Marcela Kulifajová

Marcela
Volebný obvod: 7 - Štrkovec
Politická príslušnosť: NEKA
Telefón: +421 905 681 555
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2018 – 2019 Učiteľka súkromnej strednej odbornej školy športovej – odbor: psychológia športu

2017 – 2018  Generálny manažér Súkromnej strednej odbornej školy športovej 

2017 – 2017 Manažér COVaP (centier odborného vzdelávania a prípravy pre stredné odborné školy) 

2013 – 2016  Štátny inštitút odborného vzdelávania

Hlavný projektový manažér medzinárodného projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce financovaného zo Švajčiarského finančného mechanizmu ŠFM

2013 – 2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania

Hlavný projektový manažér národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania financovaného z ESF

2013 – 2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania

          zástupca námestníka 

2005 – PERMAN – MK spol. s r.o.

konateľka - poradenstvo, vzdelávacia činnosť

2003– 2013    Živnosť

                      konzultantka  

2002– 2004 TCG spol s r.o.

Tréningový manažér - poradenstvo, vzdelávacia činnosť

1999- 2002  Nikea spol. s r.o.  

Riaditeľka personálnej agentúry

1998 – 1999 INFOWORK

konzultantka personálnej agentúry  

VZDELANIE

2002 –2012          Tréningy lektorských, obchodných a manažérskych zručností

1998 – 2000         CITY UMIVERSITY Bratislava

1993 – 1998         Slovenská technická univerzita

                             Stavebná fakulta, špecializácia: hydrotechnika

1989 –1993          SPŠ Stavebná Bratislava odbor Dopravné staviteľstvo 

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2011 –                  Občianske združenie EDUPLEX

                             predsedkyňa občianskeho združenia 

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný