Ing. Michal Gašaj PhD.

Michal
Volebný obvod: 1 - Nivy
Politická príslušnosť: SME Rodina
Telefón: +421 915 397 019
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2019 -                   MČ Bratislava - Ružinov 

                             Vicestarosta - Školstvo, šport, Sociálny odbor, Bezpečnosť, Eurofondy a externé finančné zdroje pre mestskú časť, Ružinovský športový klub, Ružinovská televízia a časopis ECHO, Partnerské mestá - družba a spolupráca

2018 -                   Dolphin Central Europe, s.r.o.

                              vedenie spoločnosti - Strategické rozhodnutia smerovania spoločnosti, Starostlivost o strategických partnerov, Vzdelávanie zamestnancov, Rozhodovanie a dohľad nad impelmentáciou nových procesov logistiky, IT systémov, marketingových nástrojov, strategických nákupov (uvoľnenie na výkon funkcie)

2010 - 2018          Purewater, s.r.o.

                              vedenie spoločnosti - Strategické rozhodnutia smerovania spoločnosti, Starostlivost o strategických partnerov, Vzdelávanie zamestnancov, Rozhodovanie a dohľad nad impelmentáciou nových procesov logistiky, IT systémov, marketingových nástrojov, strategických nákupov

2008 – 2010          e-sport, s.r.o.

                              Key Account Manažér - Príprava, tvorba správa a manažovanie E-shopu, komunikácia so strategickými partnermi

2007 – 2007         Continental Pools, ltd

                             office manager - zabezpečovanie administratívnych činností spoločnosti, Work experience USA (Washington, D.C., NY, Boston)

2006 – 2006         Continental Pools, ltd

                             office manager - zabezpečovanie administratívnych činností spoločnosti, Work experience USA (Washington, D.C., NY, Boston)

 

Dňa 31. 3. 2020 s účinnosťou od 1. 4. 2020 bol starostom MČ Bratislava -  Ružinov  určený plat  zástupcu starostu na 3.500,- eur.

 

VZDELANIE

2005 – 2008         Ekonomická univerzita v Bratislave

                             Obchodná fakulta, špecializácia: marketingový manažment, doktorantské štúdium

2002 – 2006         Ekonomická univerzita v Bratislave

                             Obchodná fakulta, špecializácia: obchod a marketing, inžinierske štúdium

1996 -2000           Gymnázium

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2019 - 2019          Cultus Ružinov, a.s.

                             podpredseda predstavenstva

 

Program vicestarosta marec 2020

Program vicestarosta apríl 2020

Program vicestarosta máj 2020

Program vicestarostu jún 2020

Program vicestarostu júl 2020

Program vicestarostu august 2020

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný