Ing. Peter Strapák

Peter
Volebný obvod: 9 - Trnávka
Politická príslušnosť: PS
Telefón: +421 903 210 887
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2008 –                    Logica Slovakia, s.r.o. /CGI Slovakia s.r.o 

                               System dizajner, System architect - analýza požiadaviek zákazníka, príprava dokumentácie, návrh        riešení, prezentácia výsledkov, komunikácia so zákazníkom

2006 – 2008           QBSW a.s.

                               Team leader  - analýza požiadaviek zákazníka, príprava dokumentácie, návrh riešení, prezentácia        výsledkov, komunikácia so zákazníkom, riadenie tímu, release manažment

2003 – 2006           Spordat a.s.

                               Programer/analyst - analýza požiadaviek zákazníka, príprava dokumentácie, návrh riešení,                     prezentácia výsledkov, komunikácia so zákazníkom

1998 – 2000           ŽSR

                               Programer/analyst, network administrator - analýza požiadaviek, príprava dokumentácie, návrh        riešení, prezentácia výsledkov, správa serverov

 

VZDELANIE

2000 – 2005         Ekonomická univerzita v Bratislave

                             Fakulta hospodárskej informatiky, špecializácia: informatika

1991 –1995          Stredná priemyslená škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2019 -                   Cultus

                             člen dozornej rady

 

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný