Mgr. Kamil Bodnár

Kamil
Volebný obvod: 7 - Štrkovec
Politická príslušnosť: nezaradený ( s podporou SaS )
Telefón: +421 917 789 510
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2019 –                   Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

                              poradca poslanca Jakuba Nedobu - Príprava podkladov pre poslanecké návrhy zákonov, príprava a organizovanie pracovného programu poslanca vrátane jeho vecného zabezpečenia, príprava podkladov a vyhľadávanie odborných a ďalších podkladov k prerokúvaným materiálom zaradeným na rokovanie NR SR a príslušného výboru NR SR, príprava materiálov pre mediálnu prezentáciu práce a stanovísk poslanca, plnenie ďalších úloh podľa pokynov poslanca. Dátová analýza štátnych verejných obstarávaní, súťaží, zmlúv a vzájomných politických prepojení. Príprava materiálov na volebnú kampaň.

2019 – 2019          Závodská, s. r. o.

                              Poradca vo volebnej kampani do Európskeho parlamentu - Poradca podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej vo volebnej kampani do Európskeho parlamentu, príprava materiálov a tvorba online kampane.

2016 – 2018         Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

                             poradca podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej - Príprava podkladov pre poslanecké návrhy zákonov, príprava a organizovanie pracovného programu poslanca vrátane jeho vecného zabezpečenia, príprava podkladov a vyhľadávanie odborných a ďalších podkladov k prerokúvaným materiálom zaradeným na rokovanie NR SR a príslušného výboru NR SR, príprava materiálov pre mediálnu prezentáciu práce a stanovísk poslanca, plnenie ďalších úloh podľa pokynov poslanca. Dátová analýza štátnych verejných obstarávaní, súťaží, zmlúv a vzájomných politických prepojení.

2013 –                  IBM International Services Centre s.r.o.

                             Dátový analytik, SEO špecialista - Analýza a meranie návštevnosti​ webových stránok spoločnosti IBM, reportovanie ich efektivity, práca s analytickými nástrojmi, spracúvanie súborov dát a ich vizualizácia, ​optimalizácia pre vyhľadávače.

2011 – 2012         Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

                             odbor kontroly, vládneho auditu a štátneho dozoru - Vybavovanie podaní a sťažností FO a PO, odborná príprava rozhodnutí v II. stupni správneho konania v súvislosti s poskytovaním pomoci z fondov EÚ, administratívna činnosť, registratúra a archivácia dokumentácie, pripomienkovanie materiálov.

2008 – 2011         GLITEL Stropkov, s.r.o.

                             IT technik, komunikátor so zahraničnými partnermi, helpdesk operátor - Technická podpora pre výrobky predávané spoločnosťou (modemy, routre, telefóny), komunikácia spoločnosti so zahraničnými partnermi, testovanie nových produktov pre predaj na slovenskom trhu, administratíva pracoviska v oddelení vývoja, zodpovednosť za ISO normu.

2008 –                  NeoCREL s.r.o.

                             obchodný zástupca, administrátor, konateľ - Predaj a servis internetových služieb, výpočtovej a kancelárskej techniky. Predaj v rámci internetových obchodov. Marketing, reklama, SEO.

2007 – 2008         SLYX s.r.o.

                             konateľ - Predaj a servis internetových služieb, výpočtovej a kancelárskej techniky, hudobnej techniky. Správa internetovej kaviarne. Správa a údržba WiFi siete. Správa a údržba firemnej siete, výpočtovej a kancelárskej techniky. Správa stávkovej kancelárie.

2002 – 2007         živnostník

                             živnostník - Predaj a servis internetových služieb, výpočtovej a kancelárskej techniky. Správa internetovej kaviarne. Správa a údržba WiFi siete. Správa a údržba firemnej siete.

2002 – 2003         ING poisťovňa

                             finančný poradca - Finančné a poisťovacie služby - vytváranie ponúk, predaj a následný servis.

VZDELANIE

2010 – 2015         Filozofická fakulta, Prešovská univerzita

                             Inštitút politológie, špecializácia: politológia

1999 – 2000         St Mark’s International College

                             Perth, Sydney (Austrália), špecializácia: obchodná angličtina

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2019 –                  Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s.

                             predseda dozornej rady

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2004 – 2008         YUVEN - občianske združenie

                             štatutár, projektový manažér - Tvorba projektov a organizácia akcií pre mládež. Administratíva občianskeho združenia.

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný