Ing. Peter Rakšányi PhD.

Volebný obvod:
Politická príslušnosť: neposlanec
Telefón: +421 903 537 602
Email:

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2018
2017
2016
2015