Ing. Vladimír Sirotka PhD.

Vladimír
Volebný obvod: 8 - Ostredky
Politická príslušnosť: NEKA
Telefón: +421 905 429 010
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2000 –                   vzdelávacia a poradenská firma Actoris System, Bratislava

                              projektový manažér - spracovanie projektov, marketing, lektor počítačových kurzov, správa                                              počítačov, projekty EU


2001 –                   SZČO, firma „Ing. Vladimír Sirotka – Ecoma“

                              majiteľ  - prevádzkovanie reštauračného zariadenia 


1996 – 1996         Globtel GSM a.s., Bratislava

                              technické oddelenie - meranie kvality pokrytia

 

VZDELANIE

2007 – 2011         Ekonomická Univerzita, Bratislava (EUBA)

                             Fakulta podnikového manažmentu, Doktorandské štúdium - vysokoškolské vzdelanie III. stupeň -                                       PhD.

1995 - 2000          Ekonomická Univerzita, Bratislava (EUBA)

                             štátnica z anglického a nemeckého jazyka

1995 - 2000          Ekonomická Univerzita, Bratislava (EUBA)

                             Obchodná fakulta, špecializácia: obchod a marketing, vysokoškolské vzdelanie II. Stupeň - Ing.

1994 - 1995          Auburn High Scholl, Massachusetts, USA

ukončenie: maturitná skúška

1991 – 1994         Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava

ODBORNÉ SKÚSENOSTI

2006 – 2009       vedúci  realizačného tímu projektu „Vzdelávanie MSP“

2006 – 2009       vedúci realizačného týmu projektu „Otvorená škola“ s 10 strednými školami BSK

2000 – 2017       kooperácia s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku v rekvalifikačných projektoch,                                       akreditovaných MŠ SR   

2000 – 2002       konzultant v projekte PHARE SR 9906.02.0003 – „Spin – off“

1996 – 1998       vedúci realizačného tímu v projekte PHARE – Palmif – Inkubátor, v konzultačnom a poradenskom                                     centre

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2002 –                Slovenská asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov

                           člen Prezídia

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný