JUDr. Darina Spišiaková

Volebný obvod:
Politická príslušnosť: neposlanec
Telefón: +421 903 559 930
Email:

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2018
2017
2016
2015