Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014) – KPP

Members:

Meetings:

Search meeting:
2014
2013
2012
2011