Bytová komisia

Zasadnutie: 15.07.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Žiadosť o súhlas s poskytnutím ubytovania
  3. Potreby a priority mestskej časti
  4. Informácia predsedu komisie ohľadom plánovania rekonštrukcií bytov
  5. Pridelenie bytov žiadateľom
  6. Posúdenie žiadostí o pridelenie bytu
  7. Vyradenie žiadostí o pridelenie bytu
  8. Rôzne