Všeobecne záväzné nariadenia

5/2015

Dátum zverejnenia: 28.05.2015
Dátum účinnosti: 12.06.2015

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov

ruší VZN 27/2013, ruší VZN 6/2011, ruší VZN 31/2013, ruší VZN 33/2013, ruší VZN 35/2014, ruší VZN 19/2012, ruší VZN 16/2012