Všeobecne záväzné nariadenia

35/2014

Dátum zverejnenia: 19.02.2014
Dátum účinnosti: 19.02.2014

Úplné znenie VZN č. 6/2011 zo dňa 8. 11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných VZN č. 16/2012, VZN č. 27/2013, VZN č. 33/2013

dopĺňa VZN 27/2013, dopĺňa VZN 6/2011, dopĺňa VZN 33/2013

bolo zrušené s VZN 5/2015