Všeobecne záväzné nariadenia

6/2011

Dátum zverejnenia: 30.11.2011
Dátum účinnosti: 01.12.2011

O úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov

doplnené VZN 31/2013, doplnené VZN 33/2013, doplnené VZN 35/2014, doplnené VZN 19/2012, doplnené VZN 16/2012, bolo zrušené s VZN 5/2015