Všeobecne záväzné nariadenia

33/2013

Dátum zverejnenia: 06.12.2013
Dátum účinnosti: 21.12.2013

Ktorým sa mení VZN č. 6/2011 zo dňa 8.11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č.16/2012 a všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013

dopĺňa VZN 27/2013, dopĺňa VZN 6/2011

doplnené VZN 35/2014, bolo zrušené s VZN 5/2015