Všeobecne záväzné nariadenia

16/2012

Dátum zverejnenia: 31.05.2012
Dátum účinnosti: 01.06.2012

Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 z 8. novembra 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov.

dopĺňa VZN 6/2011

doplnené VZN 19/2012, bolo zrušené s VZN 5/2015