Všeobecne záväzné nariadenia

27/2013

Dátum zverejnenia: 19.02.2013
Dátum účinnosti: 01.03.2013

O úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

doplnené VZN 31/2013, doplnené VZN 33/2013, doplnené VZN 35/2014, bolo zrušené s VZN 5/2015