Všeobecne záväzné nariadenia

31/2013

Dátum zverejnenia: 21.08.2013
Dátum účinnosti: 01.08.2013

Úplné znenie o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov

dopĺňa VZN 27/2013, dopĺňa VZN 6/2011

bolo zrušené s VZN 5/2015