Dr. Vladimír Košinár

Volebný obvod:
Politická príslušnosť: neposlanec

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018