Všeobecne záväzné nariadenia

7/2015

Dátum zverejnenia: 16.10.2015
Dátum účinnosti: 01.01.2016

o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Ružinov

ruší VZN 12/2012, ruší VZN 37/2014

doplnené VZN 23/2017, doplnené VZN 19/2017, bolo zrušené s VZN 17/2019