Všeobecne záväzné nariadenia

7/2015

o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Ružinov

ruší VZN 12/2012

doplnené VZN 19/2017, doplnené VZN 23/2017