Všeobecne záväzné nariadenia

37/2014

Dátum zverejnenia: 28.05.2014
Dátum účinnosti: 12.06.2014

VZN č. 37/2014 zo dňa 6.5. 2014, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 2/2011 zo dňa 03.05.2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

dopĺňa VZN 2/2011

bolo zrušené s VZN 12/2016, doplnené VZN 38/2014, bolo zrušené s VZN 7/2015