Všeobecne záväzné nariadenia

17/2019

Dátum zverejnenia: 16.12.2019
Dátum účinnosti: 31.12.2019

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov

ruší VZN 23/2017, ruší VZN 19/2017, ruší VZN 7/2015