Všeobecne záväzné nariadenia

23/2017

Dátum zverejnenia: 25.01.2018
Dátum účinnosti: 09.02.2018

o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov

dopĺňa VZN 7/2015

bolo zrušené s VZN 17/2019