Všeobecne záväzné nariadenia

12/2012

Dátum zverejnenia: 28.02.2012
Dátum účinnosti: 01.03.2012

Úplné znenie o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov

bolo zrušené s VZN 7/2015