Všeobecne záväzné nariadenia

13/2016

Dátum zverejnenia: 28.06.2016
Dátum účinnosti: 13.07.2016

o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov

ruší VZN 9/2011, ruší VZN 40/2014, ruší VZN 36/2014, ruší VZN 30/2013