Všeobecne záväzné nariadenia

9/2011

Dátum zverejnenia: 29.12.2011
Dátum účinnosti: 01.01.2012

O poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom MČ BA – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch.

bolo zrušené s VZN 40/2014, bolo zrušené s VZN 13/2016, doplnené VZN 30/2013