Všeobecne záväzné nariadenia

30/2013

Dátum zverejnenia: 17.07.2013
Dátum účinnosti: 01.08.2013

Úplné znenie o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch.

dopĺňa VZN 9/2011

bolo zrušené s VZN 13/2016, bolo zrušené s VZN 36/2014