Úradná tabuľa: Stavebný úrad

22.8.2019

do 09.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Parkovisko pre BD 20, 22, 24, 26, 28, 30 - Trenčianska ulica v Bratislave - novostavba - inžinierska stavba - miestne rozvody elektriny a stožiare + trvalé oplotenie

Značka: SÚ/CS 3463/2019/6/MER

Deň doručenia: 06.06.2019

Prílohy:

22.8.2019

do 09.09.2019

Odpoveď na žiadosť o predĺženie lehôt v územnom konaní stavby ,,BYTOVÝ DOM HRANIČNÁ"

Značka: SÚ/CS 4513/2019/24/MAM

Deň doručenia: 06.06.2019

Prílohy:

22.8.2019

do 09.09.2019

Rozhodnutie - ,,Bytový dom Hraničná" - prerušuje - územné konanie - Hraničná ulica v Bratislave - katastrálne územie Ružinov

Značka: SÚ/CS 4513/2019/29/MAM

Deň doručenia: 06.09.2019

Prílohy:

22.8.2019

do 09.09.2019

Rozhodnutie - povoľuje - zmenu stavby pred jej dokončením - ,,City park Ružinov" - Plynárenská 3D v Bratislave

Značka: SÚ/CS 3411/2019/10/MER-138

Deň doručenia: 06.06.2019

Prílohy:

22.8.2019

Rozhodnutie - povoľuje - zmenu stavby pred jej dokončením - ,,City park Ružinov" - Plynárenská 3D v Bratislave

Značka: SÚ/CS 3411/2019/10/MER-138

do doby nadobudnutia právoplatnosti

22.8.2019

do 09.09.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ELEKTRIFIKÁCIA SZZ ZO 2-16, BA, VLČIE HRDLO, II. ETAPA

Značka: SÚ/CS 3708/2019/8/MUH-125

Deň doručenia: 06.09.2019

Prílohy:

22.8.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Administratívno-logistické centrum, Slovnaftská ul. Bratislava - 3. fáza" - Bajkalská ulica v Bratislave, katastrálne územie Nivy - novostavba - inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 3992/2019/14/AJA/MER-142

do doby nadobudnutia právoplatnosti

21.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Galvaniho Business Centrum V - Galvaniho ulica , katastrálne územie Trnávka - Bratislava - novostavba - inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 13841/2019/2/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

20.8.2019

do 05.09.2019

Rozhodnutie - dodatočne povoľuje - povoľuje užívanie stavby - ,,Priečka priechodná s dverami v spoločných častiach bytového domu" medzi bytmi F501 a F502 v bytovom dome Na križovatkách 27A, na 5.NP v sekcii F

Značka: SÚ/CS 7416/2019/7/MGU-147

Deň doručenia: 04.09.2019

Prílohy:

19.8.2019

do 04.09.2019

Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolaní voči územnému rozhodnutiu - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD"

Značka: SÚ/CS 4498/2019/32/MAM

Deň doručenia: 03.09.2019

Prílohy:

19.8.2019

do 04.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Vybúranie okenného otvoru v byte č. 5 v bytovom dome Miletičova 583/57, Bratislava

Značka: SÚ/CS 2825/2019/2/JAH

Deň doručenia: 03.09.2019

Prílohy:

15.8.2019

do 02.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania na súbor stavieb ,,Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul. Bratislava , stavba č. 01-06"

Značka: SÚ/CS 11755/2019/7/MAM

Deň doručenia: 30.08.2019

Prílohy:

15.8.2019

Informácia o začatí stavebného konania na súbor stavieb ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2. - Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"

Značka: SÚ/CS 11755/2019/6/MAM

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.8.2019

do 02.09.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Trolejbusová trať obratisko Žellova - Mestská časť Bratislava - Ružinov, katastrálne územie Nivy

Značka: Č.s.: 6360/2019/CDD-6

Deň doručenia: 30. 08. 2019

Prílohy:

14.8.2019

do 02.09.2019

Oznámenie o začatí územného konania novým účastníkom konania - ,,Bytový dom Hraničná" - novostavba - bytová budova

Značka: SÚ/CS 4213/2019/23/MAM

Deň doručenia: 30.08.2019

Prílohy:

13.8.2019

do 30.08.2019

Rozhodnutie - povoľuje - Prestavba rodinného domu na polyfunkčný objekt/ateliér umelca, administratíva, služobný byt - Mlynské luhy 90, katastrálne územie Ružinov v Bratislave

Značka: SÚ/CS 4288/2019/7/ZSO - 120

Deň doručenia: 28.08.2019

Prílohy:

12.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta , Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 3533/2019/4/ZST/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

12.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 3526/2019/8/ZST/MER

Deň doručenia: 27.08.2019

Prílohy:

12.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 3533/2019/6/ZST/MER

Deň doručenia: 27.08.2019

Prílohy:

12.8.2019

do 28.08.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 4097/2019/5/AJA/MER

Deň doručenia: 27.08.2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»